หลายคนรู้ว่าโดราเอมอนนั้นมีความสูง 129.3 ซม. ทำไมต้องเป็นเลขนี้ นั่นเพราะ ! คนแต่งใช้มาตรฐานความสูงเฉลี่ยของเด็กประถม 4 ( ในปี 1969) มาเป็นเกณฑ์