กันพลากล่องแรกวางจำหน่ายในปี 1980 หลังจากที่อนิเมกันดั้มฉายจบรอบแรกไปแล้ว จุดเด่นคือ ราคาถูกแค่ 300 เยน สามารถวางจำหน่ายในร้านขนมได้ และไม่ไปทับไลน์กับของเล่นหุ่นเหล็กของอีกบริษัทที่วางจำหน่ายไปก่อนหน้านั้น