บก. หมี

ในตอนนี้ นิตยสารขายดีที่สุดของโชกักกุคัง ไม่ใช่โชเน็นซันเดย์ แต่เป็น นิตยสารการ์ตูนเด็กรายเดือน โคโรโคโระคอมมิค ที่ยอดพิมพ์ 763,333 เล่ม (ยอดพิมพ์ ณ เดือนธันวาคม 2017)