Kaina of the Great Snow Sea หนังโรงฉายตุลาคม

Kaina of the Great Snow Sea: Star Sage (Ōyukiumi no Kaina: Hoshi no Kenja) ภาพยนตร์ที่มีเนื้อเรื่องต่อจากอนิเมชุด Kaina of the Great Snow Sea (Ōyukiumi no Kaina) ที่เพิ่งออนแอร์จบไปไม่นานนี้ จะมีกำหนดฉายโรงที่ญี่ปุ่นวันที่ 13 ตุลาคมนี้ครับ

Kaina of the Great Snow Sea เป็นอนิเมที่เพิ่งออนแอร์จบไปเมื่อซีซันที่ผ่านมา (มกราคม-ใีนาคม 2023) โดยถือเป็นผลงานอนิเมออริจินอลที่ทำขึ้นมาในวาระฉลองวาระครบรอบ 40 ปี Polygon Pictures ซึ่งเป็นสตูดิโอเก่าแก่ที่มุ่งเน้นงาน 3DCG เป็นพิเศษ (ผลงานดังๆ เช่น Tron: Uprising ,Knights of Sidonia ,Godzilla Trilogy เป็นต้น) และถึงแม้จะเป็นอนิเมออริจินอล แต่ก็มีการปล่อยตัวคอมมิคออกมาให้อ่านกันก่อนอนิเมเกือบปีนะครับ และคอมมิคเองก็ยังไม่จบด้วย