ฉลอง 10 ปี Gundam Build กับ Gundam Metaverse

การเปิด Gundam M…