ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

Mario vs. Donkey…

ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

มีเกมใหม่เกมเดีย…

ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567

เกมใหม่ยึดชาร์ตห…

ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 – 28 มกราคม 2567

Like a Dragon: I…

ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566

Dragon Quest Mon…

ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2566

Super Mario RPG …

ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2566

โมโมทาโร่รถไฟ Mo…

ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2566

Like a Dragon Ga…

ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566

Fashion Dreamer …

ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2566

Detective Pikach…