3-Nen Z-Gumi Ginpachi-Sensei ประกาศสร้างอนิเม

ใครว่าปิดตำนานไปแล้ว! นิยาย spin-off ของกินทามะ 3-Nen Z-Gumi Ginpachi-Sensei หรือชื่อไทย ปี 3 ห้อง Z ครูซ่ากินปาจิ ประกาศสร้างอนิเม!

โดยมีการประกาศในงาน Event ของกินทามะ The Gintama Ato no Matsuri ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ยังไม่บอกว่าจะเป็นซีรีส์หรือ ova นะ โดยต้นฉบับเป็นนิยาย Spin-Off ของกินทามะ ที่เขียนโดย Tomohito Ōsaki ตีพิมพ์ในช่วงปี 2006-2018 ที่เปลี่ยนโลกของกินทามะเป็นโรงเรียนมัธยมส่วนคุณกินนั้นกลายเป็นอาจารย์แทนครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยทำเป็นอนิเมสั้นๆ อยู่ท้ายตอนในภาคซีรี่ส์มาแล้ว แต่คราวนี้จะเป็นอนิเมเต็มๆ ของเรื่องนี้จริงๆ เสียที