35 ปี Sonic Soldier Borgman

บอร์กแมนเป็นผลงา…

[ICON]Masami Ōbari

สิ่งที่ทำให้แฟนๆ…